Badet

Här finns en del historik om badet.

Tyvärr är varken film eller bilder av högsta kvalitet
men kanske går det ändå att hitta någon bekant eller något intressant.


Det finns förmodligen många fler intressanta fotografier och fakta. Har du ett eller några så hör av dig,
tel 072 250 02 40 eller mejla rustan@ligander.se