MARIEHOLMS BIBLIOTEK 75 ÅR

Marieholmare i Schweiz skänker 100 000 kronor till biblioteket.

Ett brev betyder så mycket...
Fråga Berit Henriksson på biblioteket i Marieholm.Här om dagen fick hon ett rekommenderat brev från Schweiz. Innehållet var högst glädjande.
- Jag blev helt omtumlad, berättar Berit Henriksson, när jag förstod att biblioteket hade fått en gåva på 100 000 kronor. Avsändare var en f.d. marieholmaren och verkställande direktören för Marieholms yllefabrik, Hans B. Hallmark, som numera bor i Schweiz.
- Jag hade inbjudit honom till invigningen av den utställning vi har ordnat om hans farfar, fabrikör Jöns Hansson, säger Berit Henriksson.- - Jag trodde att det var ett svar från honom. Och det var det i och för sig också, men samtidigt innehöll brevet en donation på inte mindre in 100 000 kronor. - Är det inte fantastiskt Det var sannerligen en glädjens dag.

Checken
Donationen är avsedd enbart för biblioteket i Marieholm; kultur- och fritidsförvaltningen får hålla sina fingrar från pengarna. Hans B. Hallmark betonar också att gåvan inte på något sätt får inverka på de kommunala anslagen.
Gåva Berit Henriksson, bibliotekarie   Lars Johannison,   Hans Hallmark, donator   Börje Gustfsson, Mr Marieholm

Berit Henriksson och Börje Gustafsson har fått förtroendet att förvalta pengarna och att göra något positivt med dem. Båda är mycket glada och tacksamma.
Hans B Hallmark är sonson till grundaren av yllefabriken, Jöns Hansson. Liksom sin far, Thure R. Hallmark. har han stått i spetsen för fabriken. Det gjorde han fram till dess att det gamla familjeföretaget, bildat 1898, avyttrades till Almedahlskoncernen.
Hans B. Hallmark brukar varje sommar komma till Sverige, och då missar han aldrig ett besök i Marieholm säger Berit Henriksson. Han hälsar på sin gamle vän Börje Gustafsson och besöker också alltid biblioteket, vars stora betydelse för samhället han är mycket medveten om. Förra sommaren hade han med sig en gåva, nämligen en oljemålning av sin farfar. Den tavlan finns naturligtvis med på den utställning som invigs i kväll.
Vad ska nu den senaste donationen användas till? - Det har vi av naturliga skäl ännu inre hunnit tänka igenom ordentligt. Vi blev helt överraskade av den fina gåvan, förklarar Berit Henriksson. - Men vissa funderingar har vi haft. Kanske skulle vi kunna göra ett litet museum eller ett marieholmsrum. Hur mycket material som platsar i det sammanhanget, och vidare bör även yllefabriken ha en del.
Finns det någon lämplig lokal? - Jo, då, deklarerar Berit Henriksson. Vi har det gamla sammanträdesrummet, där vi redan har några gamla marieholmsbilder på väggarna. Ett museum kräver förstås att utställningen görs på ett professionellt sätt så att den både blir vacker och lättillgänglig för besökarna.
En tanke som Berit Henriksson leker med är att göra en videoinspelning, där Börje Gustafsson, Mr Marieholm kallad, kommenterar bilderna. Hans stora sakkunskap måste utnyttjas, menar Berit Henriksson. En video skulle då placeras i museet så att besökarna själva lätt kunde starta den och ta del av Marieholms historia.
En satsning på barnkulturen är andra fundering som Berit Henriksson och Börje Gustafsson har. Det är viktigt att knyta barnen till biblioteket så tidigt som möjligt. - Biblioteket har blivit samIingspunkten i Marieholm, och med den gåva vi nu har fått kan vi utveckla biblioteket ännu mer, förklarar Berit Henriksson.
Hon understryker att Hans B. Hallmark, precis som sin farfar, alltid har varit mån om biblioteksverksamheten, - Det är roligt att han fortfarande tänker på sin hembygd och biblioteket. säger hon.
EVE OLSSON

Skylt Gåva Gåva Original

Marieholmsrummet på kommunens hemsida. För tillfället borttagen för justering.
     Men här kan du få veta lite mer om Marieholmsrummet.