VÄLKOMMEN TILL MARIEHOLM och BYAFÖRENINGEN
 - centralt i Skåne  

Aktuellt just nu!

Dags att betala medlems-
avgiften. 75 kr för hela hushållet!

Fritidsgården

Stötta verksamheten, hjälp till en onsdagskväll.

Fler arrangemang 2009


30 april VALBORGSMÄSSOBÅL 19.30 sång
19.45 tal
20.00 bålet tänds.
19 juni MIDSOMMARFIRANDE
i Sundelius Park
6 december JULMARKNAD

Laddran

Ett stort rekreations- område. Vad händer? Vad vill vi? Hur gör vi?

Pågatåg

Hur går det med pågatåg till Marieholm.
Senaste nytt här.

Marieholms byaförenings hemsida

Vi vill göra vår hemsida aktuell och intressant för alla invånare i vår by. Sidorna är ännu inte klara men utvecklas hela tiden. Vi hoppas till det bättre....

Marieholms byaförenings styrelse är nybildad

I februari kallade Marieholms byaförening till allmänt möte. Om man inte kunde få fram en komplett styrelse så fanns hot om nedläggning av föreningen. Vid mötet visade det sig att många var beredda att ställa upp för att arbeta för föreningen. Det tillsattes en valberedning vid mötet, och den har nu arbetat. Den 12 mars hölls årsmötet och där valdes ordförende och kassör och 7 ledamöter. Utöver styrelsen valdes också några konsulter som ska vara styrelsen behjälpliga. Veckan efter, den 19 mars, hade den nya styrelsen sitt konstituerande möte. Den nya styrelsen har följande sammansättning: Ordförande Rustan Ligander, kassör Kerstin Nilsson, sekreterare Lillemor Lindström, vice ordförande Solveig Lemnell, vice sekreterare Raul Högberg och ledamöterna Sabina Hansson, Krister Larsson, Börje Landby och Sven Månsson. Som konsulter finns Olle Håkansson, Nils Eric Carlsson och Mattias Färlin.
Byaföreningen hoppas att många Marieholmnsbor betalar in medlemsavgiften så att föreningen står stark och kan representera byn vid kontakter med olika myndigheter.
// Sven Månsson ledamot i styrelsen 070-5440043

© Ran-data 1982 - 2009 | XHTML | CSS |