Sidan visar flygfotografier över Marieholm.Första flygbilden över Marieholm. Tagen 1928 av Merus Eskilson, överstelöjtnant vid flyget och sedermera disponent vid Thulinverken i Landskrona. /Börje G.

Fotografiet från omkring 1935. På bilden syns inte bara bilar på Storgatan utan även ett hästekipage. Förmodligen är de tre nästa bilderna från samma tid.

Mejeriets skorsten i bildens mitt finns kvar, liksom tegelbrukets upptill höger. Bruksgatan mitt i bilden är uppkallad efter tegelbruket.

Marieholms yllefabrik och längst ner i bilden kooperativa, idag Lekland.

Reslövs kyrka.Okänt datum. Vänstertrafik gäller. Klaragatan är inte utbyggd.


Fotografiet från omkring 1938.

Kanske runt 1940. Vet du?

Storgatan. Huset längst ner i bilden är "Villa Hallmark", ägd av Thure Hallmark, då direktör för Marieholms yllefabrik. Numera går Saxån mycket närmare Storgatan i bildens nedre del.


Tre bilder tagna från Marieholms Yllefabriks skorsten. 1940-tal? Erhållna av Siv von Rosen, dotter till direktör Thure R. Hallmark, då ägare av Marieholms Yllefabrik AB.


Av senare okänt datum. Vet du?

2011, Kvarngatan, Ringvägen och Köpmannagatan.

Fotograf: Jan Nilsson

Från 2011, Storgatan och Stora Torg.

Fotograf: Jan Nilsson
Det finns förmodligen många fler intressanta fotografier. Har du ett eller några så hör av dig,
tel 072 250 02 40 eller mejla rustan@ligander.se