Se början på en ny era
 Järnvägen 1865 - 1984.
Lite fakta och några bilder.

Den 31 juli 1865 invigdes järnvägen Eslöv - Helsingborg och Landskrona.  Högtidligt var det och kung Karl XV invigde den nya järnvägen i Landskrona, där tre kungliga vagnar, varav den mellersta var öppen, inkopplades i tåget. På Marieholms station spelade en blåsorkester marschmusik och en äreport var rest dagen till ära. Tåget gjorde ett kort uppehåll så att marieholmsborna fick beskåda kungen och hans stiliga följe och utbringa ett leve för mäjestätet. I stram givakt stod den nyutnämnde stinsen Jöns Peter Holmberg, född 1817 i Trollenäs.

Järnvägen hette Landskrona & Helsingborgs Jernvägar och var Skånes första enskilda järnväg. Två tåg om dagen, i vardera riktningen, gjorde uppehåll i Marieholm.

Västra station

Stationen sedd från Järnvägsgatan.


Bansidan

Stationen från bansidan

Stationen, ritad av Claes Adelsköld, uppförd 1865 sedd från bansidan år 1940.


Loken 1865

Lok 1865

Lok för L&HJ 1865, fyra st beställda i Manchester, England.


Runt förra sekelskiftet

Förra sekelskiftet


Runt förra sekelskiftet

Förra sekelskiftet

De här färgerna stämmer nog rätt bra.


Stinsen 1910

Stinsen

Stinsen Thulin, i vit kostym, runt 1910. Han bildade Marieholms badhusförening. Levde 1859 - 1914.


Tidtabellen 1912

Tidtabell 1912

Det tog 16-20 minuter från Eslöf till Marieholm men då ingick även ett stopp i Trollenäs.


Stationen från andra hållet på ånglokens tid.

Stationen


Östra station.

Östra station

Resterna av östra stationsområdet kan man se norr om koloniområdet. Här lastades varor från tegelbruket men även betorna hanterades här.


Västra station.

Västra station


Stationen i vinterskrud

Västra station

Ett senare foto eftersom det är i färg. Huset närmast till vänster är rivet.


1957

1957

Infarten västerifrån.


1966

1966


1970

1970

Västra stationsområdet.


1971

1966

Stationen


X7

X7 232

Loket, X7, som trafikerade banan på 1970- och 1980-talet.


Tågets insida

Tågets insida.


X7

X7 232

På väg västerut.


Slutet på historien

Stationen i förfall

1980 Stationsbyggnaden står och förfaller..


Rivningen 1984

Järnvägsstationen revs i februari 1984. Lantmännens silobyggnad som ses i bakgrunden revs 1995.


1975

Stinsen1975

Hugo Nordh blev den siste stinsen i Marieholm.


Aktie

Här finns mer att läsa om järnvägen på Wikipedia


Har du fakta om järnvägen eller stationerna i Marieholm eller andra uppgifter om Marieholm så kontakta mig gärna;
rustan@ligander.se eller 072 250 02 40.