Grävningarna 2012 och resultatet senare under året

Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran201220122012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012
Laddran2012

© Rustan Ligander 2012 | HTML | CSS |

Alla fotografier utom ett är tagna av Jan Nilsson