Invigning av Laddran 2014

Byaföreningens ordförande, kommunstyrelsens orförande Cecilia Lind och flera av byaföreningens medlemmar
som arbetat med att få Laddran till stånd.

Invigningstalet hölls av kommunstyrelsens ordförande Cecila Lind.

Tipsrunda.

Utställning.