Bilder som rör Marieholm.

Fotografier och bilder som jag kommit över från olika håll.
Från olika tider och med olika innehåll, alla med anknytning till Marieholm.

En skolklass, eller flera klasser; förmodligen sent 1800.

Kartan har inte med järnvägen som invigdes den 31 juli 1865.

Skolan 1937.

Skolan 1938.

Skolan 1939.

Marieholms Idrottsförening.

MIS.

MIS oldboys.

Nilssons köttaffär.

En hästkraft bättre än ingen. Nilssons igen.

Konditoriet.

J. E. Nilssons smedja.

M 1507

J. E. Nilssons smedja.

J. E. Nilssons smedja.

J. E. Nilssons smedja.

100 kr i 1919 års penningvärde motsvarar idag 1776 kr.

Hemvärnet

Hemvärnet har utbildning med gevär.

Tingshuset.

Marieholmstvätten.

Marieholmstvätten.

Marieholms cylelverkstad.

Okända personer och okänd plats.

Onsjö Härads Sparbank firar på Åkarps gästgivaregård.

Onsjö Härads Sparbanks kontor.

Munktells traktor.

Till höger Folkets Hus år 1916. Texten lyder: OLYMPHA.

Vinter i Marieholm på 1940-talet.

Plastfabriken.

Protokoll från municipalfullmäktigess sista sammanträde 9 december 1960 inför
införlivandet i Marieholms kommun den 1 januari 1961.

1971 införlivades Marieholms kommun i Eslövs kommun.