Tessita

Bilden visar Tessita-affären i Svalöv som förvärvades av Yllefabriken år 1947. Den utgjordes ursprungligen av en obetydlig sybehörsaffär, som byggdes ut av Yllefabriken och blev Svalövs största och modernaste affär. Neonbelysningen över entrén blev då en nyhet för Svalöv. Tessita Svalöv Yllefabrikens första detaljaffär öppnades i Marieholm redan 1898 och affären i Eslöv tillkom omkring 1907.
När min far överlämnade ledningen av Yllefabriken åt mig ville han på gamla dagar ha något att syssla med. Han lät då grunda ett nytt aktiebolag under namnet Maribo och i detta införlivades affärerna i Marieholm, Eslöv och Svalöv. Något senare tillkom även de båda affärerna i Helsingborg liksom den i Malmö. Dessa fick nu det gemensamma namnet TESSITA.
Detta namn skulle ha något med textil att göra och dessutom för kunderna vara lätt att erinra sig. Det italienska ordet “tessitura” lades då till grund vid namnsättningen. Detta ord förekommer i samband med “ vävnad”, “textilfabrik”, “vävning”, “väveri” etc. Man beslöt att förkorta det till TESSITA.
Försäljningen i Tessita-affärerna koncentrerades allt mer till damkappor av tyg från Yllefabriken. På den tiden var damkappan både under sommar och vinter det mest använda ytterplagget. Under årens lopp förändrades modet mycket starkt i riktning mot fritidsplagg i bomull och försäljningen av yllekappor gick starkt tillbaka över hela landet, och lönsamheten försämrades med resultat att massor med kappaffärer lades ner.
Min far kände sig nu också alltför gammal att börja med något nytt och därför avvecklades i detta sammanhang samtliga Tessita-ffärer. Under samma tidsepok avvecklade Yllefabriken sin tillverkning av damkapptyger.

 Tack till Hans Hallmark som bidragit med informationen.

Har du fakta om yllefabriken eller andra uppgifter om Marieholm så kontakta mig gärna;
rustan@ligander.se eller 072 250 02 40.